Israel sebagai Bangsa Anarkis (Bagian II: Kegagalan Raja-Raja Manusia)

oleh Mikhail Isaiah

Saul, raja pertama Israel, menyerang Daud yang bermain kecapi.

Dalam tulisan sebelumnya (baca dahulu: Israel sebagai Bangsa Anarkis (Bagian I: Allah Satu-Satunya Raja)), saya sudah menjelaskan mengenai bentuk kehidupan sosial-politik umat Israel sebagai bangsa anarkis hingga kemunculan Kerajaan Israel yang pertama dipimpin oleh Saul. Ini adalah penggenapan, dan dipenuhi kecemburuan oleh Tuhan, atas umatnya, sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam Ulangan 17:14-20 yang perlu ditekankan kembali dalam tulisan ini:

“Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata: Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan, Allahmu, yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu; seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu: Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya hatinya jangan menyimpang; emas dan perakpun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan, Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel.” Continue reading